CHOĆ PEWNIE DO¦Ć TRUDNO W TO UWIERZYĆ, ALE NA NASZEJ PIERWSZEJ WYPRAWIE NIE MIELI¦MY ZE SOBˇ APARATU FOTOGRAFICZNEGO, A WIĘC NIESTETY I ZDJĘĆ RÓWNIEŻ NIE MA!