Przed Parlamentem w Budapeszcie


Rzym 1999 Indeks zdjÍś Poprzednie NastÍpne