ZIMˇ NA NORDKAPP 2013 - STATYSTYKA
DZIEŃ TRASA ODLEGŁO|Ć (KM) AVS (KM/H) MAX (KM/H) DZIENNY PODJAZD (M)
1. (29.I.2013) Rovaniemi - Vikajarvi - Torvinen 101,4 20,3 44,9 663
2. Torvinen - Sodankyla - Ketokuruntie 101,2 20,5 34,8 306
3. Ketokuruntie - Vuotso - Ivalo - Jezioro Inari 101,3 20 41,4 580
4. Jezioro Inari - Inari - Kaamasmukka 102,2 18,9 44,4 817
5. Kaamasmukka - Karasjok - Porsangmoen 101,1 18,3 37,5 761
6. Porsangmoen - Lakselv - Olderfjord - Porsanger 110,5 19,7 41,5 674
7. Porsanger - Honningsvag - Skarsvag 98,2 17,9 55,7 1290
8. Skarsvag - Nordkapp - Sames 54 14,2 39,6 1065
9. Sames - Kafjord - Porsanger 64,7 16,6 61,5 638
10. Porsanger - Skaidi - Knottheim 61,6 16,7 37,7 666
11. Knottheim - Sennalandet - Alta 62 17,4 42,7 562
W sumie Rovaniemi - Ivalo - Karasjok - Nordkapp - Alta 958,2 km - 61,5 km/h 8 022 m